Nav view search

Navigation

Search

Information

Polska Nagroda Jakości – 2014


Dnia 11 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Polską Nagrodę Jakości w kategorii nauka otrzymała pani prof. dr hab. Alicja Maleszka, prof. zw. UEP. Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska. Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości. Tegoroczna jubileuszowa edycja konkursu Polskiej Nagrody Jakości odbyła się pod honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Pani Prof. Alicja Maleszka jest profesorem zwyczajnym zatrudnionym w Katedrze  Przyrodniczych Podstaw Jakości na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z zakresu statystycznej kontroli procesów, metod doskonalenia zarządzanie jakością w firmach produkcyjnych i laboratoriach, zwłaszcza walidacji metod i niepewności pomiarowej, nadzoru nad rynkiem wyrobów, systemów nadzoru prowadzonego w przedsiębiorstwie oraz potwierdzania zgodności   ramach systemów akredytacyjnych. Jest między innymi członkiem Komitetu Technicznego PKN ds. Zastosowań Metod Statystycznych oraz członkiem Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN Oddział w Poznaniu.

IX KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Z CYKLU „HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA”

Mąchocice Kapitulne k. Kielc,
8–11 września 2015 r.

Szanowni Państwo,
Zakład Higieny i Fizjologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych oraz Polskim Towarzystwem Higienicznym i firmą TECNA Sp. z o.o. organizują IX Krajową Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – Bezpieczeństwo
żywności i żywienia”. W Konferencji wezmą udział także przedstawiciele zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, które zajmują się problemami żywienia, stanu odżywienia oraz higieną żywności i żywienia. Konferencja odbędzie się 8–11 września 2015 roku w salach Hotelu „Przedwiośnie” w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc.
Proponowana tematyka Konferencji:

– bezpieczeństwo żywności i żywienia,
– aktywność fizyczna i racjonalne żywienie
gwarancją zdrowia,
– dietozależne choroby cywilizacyjne zagrożeniem
zdrowia,
– używki i dopalacze – istotny problem
zdrowia publicznego,
– varia.

W trakcie Konferencji chcielibyśmy kontynuować promocję młodych naukowców (do 30 roku życia), którzy prezentują wyniki swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji młodych naukowców. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. Zwracamy się do młodych naukowców o wzięcie udziału w tej sesji i przysyłanie prac, na
których prosimy zaznaczyć „Sesja młodych”. Całkowity koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi – 950 PLN. Opłata konferencyjna obejmuje:
• udział w sesjach naukowych,
• materiały konferencyjne,
• udział w imprezach towarzyszących
(ognisko, wycieczka, udział w bankiecie),
• noclegi i wyżywienie w dniach 8/9, 9/10 i 10/11 września 2015 r.


Istnieje możliwość udziału w Konferencji osób towarzyszących. Opłata za udział osób towarzyszących wynosi 650 PLN i obejmuje udział we wszystkich imprezach towarzyszących. Organizatorzy zapewniają wydanie zgłoszonych
i zakwalifikowanych do prezentacji prac w czasopismach Problemy Higieny i Epidemiologii oraz Hygeia Public Health,
które w punktacji MNiSW mają 7 pkt. Warunkiem prezentacji i publikacji jest zgłoszenie pracy o charakterze doświadczalnym oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Każdy z uczestników konferencji może zgłosić tylko jedną   acę, której objętość nie może przekroczyć 5 stron, rozmiar czcionki 12 i odstęp między wierszami 1,5 pkt (prace o większej objętości nie będą rozpatrywane). Wszystkie prace będą recenzowane. Pozytywnie zrecenzowane prace kwalifikowane będą do druku w jednym z ww. czasopism. Prace zakwalifikowane do druku muszą być przygotowane  godnie z regulaminami ww. czasopism. Doniesienia prezentowane na konferencji nie mogą przekraczać 10 min. Sesje  lakatowe odbędą się w formie 3-minutowych prezentacji multimedialnych.

Terminarz
1. Zgłoszenie udziału w Konferencji do
10.03.2015 r.
2. Pełny tekst pracy według załączonych
wytycznych wraz z płytą CD: do
31.03.2015 r.
3. Opłatę konferencyjną należy uiścić: do
31.03.2015 r.
4. Rezerwację noclegów oraz wniesienie
opłaty przynajmniej za 1 dobę pobytu
(150 PLN) należy dokonać do
10.04.2015 r.

Wpłat należy dokonywać na konto:
TECNA Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 103A/9,
01-823 Warszawa
NIP 524 259 46 78
Rachunek bankowy:
Raiffeisen Bank Polska S.A. – 66 1750 0009 0000 0000 1072 6816 z dopiskiem
„KONFERENCJA ŻYWIENIOWA”:
Uwaga:
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do
30.06.2015 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane. Organizatorzy uprzedzają, że nie będzie możliwości zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia w dniach przed rozpoczęciem konferencji. W związku z tym organizatorzy proszą o przybycie uczestników w dniu konferencji. Prosimy o przekazanie komunikatu innym osobom zainteresowanym konferencją.

Ramowy Program Konferencji:
08.09.2015 r. wtorek 15:00 Rejestracja uczestników
20:00 Spotkanie integracyjne przy ognisku
09.09.2015 r. środa 9:00
9:30–10:30 Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji Koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego WP
10:30–13:00 Referaty Plenarne
13:00–14:00 Obiad
14:30–19:00 Wycieczka
19:00 Kolacja
10.09.2015 r. czwartek 8:00–8:30 Śniadanie
9:00–14:00 Obrady w sekcjach, w tym sesja młodych
14:00–15:00 Obiad
15:00–18:00 Obrady w sekcjach
20:00 Uroczysta kolacja
11.09.2015 r. piątek 9:00–9:30 Śniadanie
9:30–12:00 Obrady w sekcjach
12:00–12:30 Zakończenie konferencji
12:30–14:00 Obiad
14:00 Wyjazd uczestników Konferencji
Adresy do korespondencji:
dr hab. Jerzy BERTRANDT
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
tel. (+48 22) 685 31 34
kom. 601 853 117
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Anna KŁOS
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
(+48 22) 685 31 71
kom. 500 249 430
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikat o Konferencji dostępny jest także na stronie internetowej

www.wihe.waw.pl – zakładka aktualności oraz na stronie PTNŻ.

Additional information