Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

LINKI

Wydziały Towaroznawcze:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

www.ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

www.uek.krakow.pl

Akademia Morska w Gdyni

www.am.gdynia.pl

Federacja Konsumentów

www.federacja-konsumentow.org.pl

Czasopismo Problemy Jakości

www.sigma-not.pl

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

www.ptt.uek.krakow.pl

Czasopismo Forum Ware

www.dgwt.de/forum_ware.htm

Portal innowacji w kosmetologii INNOVIA

www.innovia.pl

Wydział Zarządzania i Logistyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

www.wsl.com.pl

Wydział Ekonomiczny UTH Radom

www.we.uniwersytetradom.pl

Wydział WMTiW UTH Radom

www.wmtiw.uniwersytetradom.pl

 

 

 

Dodatkowe informacje