Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Urszula Balon, Małgorzata Mech, Paulina Kołodziejczyk: Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach

 Słowa kluczowe:

system zarządzania jakością, standardy Centrum Monitorowania Jakością, akredytacja szpitali, jakość usług medycznych.

Streszczenie
W celu utrzymania wysokiej jakości i powtarzalności usług medycznych placówki opieki zdrowotnej wdrażają programy, systemy i standardy, które mają przyczynić się do podwyż- szania jakości usług medycznych i dbałości o dobro pacjenta. Szpitale starają się doskonalić jakość swoich usług, korzystając m.in. z Programu Akredytacji Szpitali Centrum Monitoro- wania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i wdrażając system zarządzania jakością zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001 (SZJ). W celu porównania funkcjonowania obu systemów przeprowadzono badania w wybranych szpitalach. Celem badania było ustalenie na zasadzie analizy porównawczej, który z systemów jest  bardziej skuteczny i pomocny zarówno w obszarach procesów klinicznych, jak i organizacyjnych oraz administracyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane szpitale od dłuższego czasu zainteresowane są systemami jakości w celu dbałości o poziom jakości usług i zadowolenie pacjenta. Podczas wdrażania wymagań obu standardów napotkano na wiele trudności, a naj-częściej były to problemy związane z dokumentacją, oporem ze strony pracowników i niezro-zumieniem wymagań normy lub poszczególnych standardów. Jednak po ich wdrożeniu zau-ważono korzystne zmiany, takie jak poprawa bezpieczeństwa pacjentów, wzrost jakości usług zdrowotnych, wzrost prestiżu placówki i poprawa obiegu dokumentów wewnątrz placówki. W badanych placówkach uznano, że decyzje dotyczące wdrożenia systemów jakości przyczy-niły się do poprawy ich funkcjonowania i wzrostu poziomu jakości oferowanych usług medycznych.

dr inż. Urszula BALON
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Zarządzania Jakością
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje