Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW WIEKU I PŁCI NA KONSUMPCJĘ RÓŻNYCH FORM WARZYW CEBULOWYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY Z ICH UDZIAŁEM W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE

Słowa kluczowe:

cebula, czosnek, konsumpcja, suplementy diety, substancje aktywne biologicznie.

Streszczenie
Czosnek i cebula są konsumowane głównie w formie świeżej lub jako składnik dań z uwagi na specyficzny smak i zdolność wzbogacania smaku innych potraw. W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ wieku oraz płci na konsumpcję różnych form warzyw cebulowych. 250 mieszkańców południowo-wschodniej Polski wskazało: jak często spożywają warzywa cebulowe jako świeże, suszone, smażone, marynowane i w oleju oraz czy i dlaczego stosują suplementy diety zawierające ekstrakty, maceraty czy wyciągi warzyw cebulowych. Wyniki badań wskazują, że spożycie analizowanych form warzyw cebulowych determinowane jest czynnikami demograficznymi, ale także związane jest ze zwyczajami żywienio wymi. Cebula świeża była najchętniej spożywana przez osoby w wieku 31–40 lat bez względu na płeć, natomiast świeży czosnek częściej wybierany był przez mężczyzn. Kobiety, które stosują suszone warzywa cebulowe, jako ich zaletę wskazały wielokierunkowe zastosowanie kulinarne, a dla kobiet w wieku 31–40 lat istotny był dłuższy termin przydatności do spożycia suszy w porównaniu z warzywami świeżymi. Wybory dokonywane przez mężczyzn w odniesieniu do przetworzonych warzyw cebulowych wskazują na konserwatyzm. Natomiast w grupie kobiet obserwowana była wyższa częstotliwość konsumpcji czosnku w oleju z przyprawami, suszonej i marynowanej cebuli i czosnku, co świadczy o większej ich otwartości na innowacje produktowe. Preparaty farmaceutyczne zawierające warzywa cebulowe ankietowani stosowali w okresie wzmożonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych oraz w trakcie choroby, aby wspomóc działanie innych leków.

Monika MICHALAK-MAJEWSKA a , Tomasz CZERNECKI b , Wojciech RADZKI a
a) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Owoców,
Warzyw i Grzybów
b) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Ży-
wienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Dodatkowe informacje