Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA ZAWARTOŚCI AKRYLAMIDU W ŻYWNOŚCI W POLSCE W ŚWIETLE ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

 

 

Słowa kluczowe:

akrylamid, bezpieczeństwo żywności, polska żywność, badania monitoringowe, zalecenia Unii Europejskiej, RP – HPLC – DAD.

Streszczenie
Obróbka termiczna żywności wywołuje reakcje Maillarda, w wyniku których powstaje między innymi akrylamid (AA) podejrzewany o negatywne oddziaływanie na organizm człowieka. Zgodnie z zaleceniem Komisji UE nr 2007/331/WE, istnieje konieczność monitorowania zawartości tego związku w produktach spożywczych. Celem pracy była ocena zawartości AA w 48 wybranych produktach spożywczych dostępnych w handlu detalicznym w Polsce w 2014 roku. Zawartość akrylamidu oznaczono metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami z użyciem detektora z matrycą fotodiod (RP –HPLC – DAD).  ajwyższe zawartości AA stwierdzono w kawie instant (rozpuszczalnej) (1170 µg/kg) i w płatkach śniadaniowych (675 µg/kg). Najniższe zawartości tego związku oznaczono w żywności w słoiczkach dla dzieci (19.0 µg/kg) i w przetworzonej żywności na bazie zbóż dla niemowląt (kaszki zbożowe w proszku) (76.0 µg/kg). W przypadku płatków śniadaniowych, pieczywa, kawy instant, herbatnikówi pierników średnie zwartości akrylamidu były odpowiednio o 69%, 41%, 30%, 29% i 14% wyższe od zalecenia 2010/307/EU. Ze
względu na znacznie wyższe od zalecenia Komisji UE poziomy AA oznaczone w niektórych grupach żywności w Polsce stałe monitorowanie zawartości tego związku w produktach rynkowych wydaje się konieczne.

Joanna MICHALAK, Marta CZARNOWSKA, Elżbieta GUJSKA,
Fabian NOWAK, Piotr KMIEĆ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

 

 

 

 

Dodatkowe informacje