Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH WYBRANYCH DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH ESTRÓW KWASÓW FENOLOWYCH JAKO POTENCJALNYCH PRZECIWUTLENIACZY KOSMETYCZNYCH

Słowa kluczowe:

jakość preparatów kosmetycznych, przeciwutleniacze, długołańcuchowe estry kwasów fenolowych, właściwości przeciwutleniające, emulsje kosmetyczne.

Streszczenie
Jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe pełnią znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Kwasy z rodziny ω-3 i ω-6 są również powszechnie znane ze swojej funkcji budulcowej i wpływu na barierę ochronną skóry. Z tego powodu oleje roślinne zawierające znaczne ilości tych związków są wprowadzane do wielu produktów w celu poprawienia ich walorów odżywczych i zdrowotnych. Niestety jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są szczególnie podatne na procesy utleniania, które mogą powodować trwałe pogorszenie jakości produktów. Z tego powodu poszukiwanie nowych, bezpiecznych
i efektywnych przeciwutleniaczy jest w pełni uzasadnione. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przechowalniczych próbek oleju z pestek winogron z dodatkiem 4,50 μmoli galusanu tetradecylu, ferulanu tetradecylu oraz BHT na 100 g oleju. Na podstawie uzyskanych danych doświadczalnych obliczono wartości współczynnika ochronnego dla badanych przeciwutleniaczy. Następnie zbadano aktywność przeciwrodnikową
otrzymanych estrów za pomocą testu z rodnikiem DPPH. Uzyskane wyniki wskazują, że galusan tetradecylu wykazuje dużo wyższe właściwości przeciwutleniające niż ferulan tetradecylu, który chronił nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z pestek winogron przed procesami utleniania w stopniu porównywalnym z BHT. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że otrzymane związki mogłyby stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas przeciwutleniaczy syntetycznych.

Justyna KIEWLICZ, Henryk SZYMUSIAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

Dodatkowe informacje