Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WIEDZA STUDENTEK NAUKI O ŻYWNOŚCI NA TEMAT SUPLEMENTACJI DIETY KWASEM FOLIOWYM

 

 

 

 

Słowa kluczowe:

kwas foliowy, foliany, suplementacja diety, żywność wzbogacona.

Streszczenie
Celem pracy była ocena wiedzy studentek na temat znaczenia kwasu foliowego w diecie kobiet w wieku rozrodczym. Zastosowano metodę wywiadu pośredniego – ankietę. W badaniu wzięły udział studentki Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskane wyniki zostały zinterpretowane i porównane z wynikami badań innych autorów podejmujących tematykę wiedzy społeczeństwa na temat roli kwasu foliowego w diecie człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że wiedza młodych kobiet, z których większość zadeklarowała chęć posiadania dzieci w przyszłości, na temat roli, spożycia i źródeł kwasu foliowego jest niewystarczająca. Należy zatem podejmować działania, które będą tę wiedzę upowszechniały, angażując w nie obok mediów także przedstawicieli służby zdrowia, która zdaniem ankietowanych pełni niewystarczającą rolę wśród źródeł informacji na temat kwasu foliowego.

Marta CZARNOWSKA, Aleksandra NOWOTKA,
Dominika JAKUBOWSKA, Elżbieta GUJSKA, Joanna MICHALAK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

 

 

 

 

Dodatkowe informacje