Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WYZNACZANIE PARAMETRÓW STABLINEJ EMULSJI ZA POMOCĄ KOMPUTEROWEGO PROGRAMU OPTYMALIZACYJNEGO

Słowa kluczowe:

program optymalizacyjny, jakość emulsji, modyfikator lepkości, olej ryżowy.

Streszczenie
Proces tworzenia nowej jakości produktu integruje badania teoretyczne i badania empiryczne. Stosowanie metod współczesnej teorii eksperymentu należy uznać za w pełni uzasadnione oraz pomocne w dążeniu do obniżenia kosztów i czasu trwania badań z zakresu projektowania parametrów wyrobów. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki oceny wpływu ilości zagęstnika oraz ilości oleju na stabilność emulsyjnych układów dyspersyjnych. Do wytypowania parametrów stabilnych układów dyspersyjnych posłużono się programem komputerowym Kateskór. Na podstawie założonych wartości parametrów wyjściowych charakteryzujących stabilną emulsję (średnia wielkość cząstek  dyspergowanych, lepkość, liczba faz, współczynnik dyspersyjności oraz rozrzut wielkości cząstek zmierzonych i wyliczonych po 24 h od wytworzenia emulsji) otrzymano kompromisowe optimum parametrów wejściowych:
ilość zagęstnika od 0,9 do 1,2 g oraz ilość oleju w zakresie 26,1 1÷40,88 g. Oznaczało to, że tylko jedna spośród sześciu zaprezentowanych w pracy emulsji spełniała to kryterium. Była to emulsja IV zawierająca 0,9 g zagęstnika i 30 g oleju. Emulsja V była bliska temu zakresowi i odpowiednio zawierała 1,2 g zagęstnika i 50 g oleju.

Małgorzata KOWALSKA, Magdalena PAŹDZIOR
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
Katedra Chemii
Anna ŻBIKOWSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu

 

 

 

 

Dodatkowe informacje