Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WŁAŚCIWOŚCI KOSMETYCZNE GLIKOLOWEGO EKSTRAKTU Z CZYSTKA

Słowa kluczowe:

ekstrakcja, ekstrakty roślinne, kosmetyki.

Streszczenie
W pracy analizowano właściwości kosmetyczne ekstraktu glikolowego z czystka szarego. Dla ekstraktu otrzymanego metodą periodycznej turboekstrakcji przeprowadzono badania właściwości fizykochemicznych: stabilność, zdolność do pochłaniania promieniowania UV, właściwości antyoksydacyjne, zdolność do nawilżania skóry. Oznaczono zawartość saponin oraz przeprowadzono pomiar napięcia powierzchniowego. Wykazano także badanie działania alergizującego (test płatkowy). Wykazano, że glikolowy ekstrakt z czystka posiada bardzo silne właściwości antyoksydacyjne oraz wykazuje zdolność pochłaniania promieniowania UV. Zawartość saponin w zielu czystka szarego wynosi około 5%, co skutkuje zdolnością ekstraktu do obniżania napięcia powierzchniowego wody. Zanotowano także wzrost nawilżenia skóry po aplikacji ekstraktu. Ekstrakt jest dla skóry obojętny i nie wykazuje działania alergizującego. Uzyskane wyniki wskazują, że ekstrakt z czystka może stanowić nowy, wielofunkcyjny surowiec kosmetyczny.

Zofia NIZIOŁ-ŁUKASZEWSKA1, Tomasz BUJAK1,
Edyta SZMUC1, Tomasz WASILEWSKI2

1

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Medyczny,
Katedra Kosmetologii

2

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa,
Technologii i Wzornictwa, Katedra Chemii

 

 

 

 

Dodatkowe informacje