Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

CHARAKTERYSTYKA TOWAROZNAWCZA HERBAT ZIELONYCH LIŚCIASTYCH

 

DOI: 10.19202/j.cs.2016.01.14

Słowa kluczowe:

towaroznawstwo, towaroznawstwo żywności, jakość produktów żywnościowych, żywność, badanie żywności, zielona herbata 

Streszczenie

Celem niniejszej pracy była analiza wybranych wyróżników jakościowych zielonych herbat liściastych dostępnych na polskim rynku. Przeprowadzono ocenę stanu opakowania i oznakowania oraz ocenę organoleptyczną. Dokonano analizy następujących parametrów fizykochemicznych: wilgotność, zawartość popiołu ogólnego, popiołu rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie, alkaliczność popiołu rozpuszczalnego w wodzie, zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie, zawartość garbników, dodatek liści herbaty wyekstrahowanej oraz sztucznego barwnika. Opakowania niektórych z badanych herbat wykazywały nieprawidłowości w oznakowaniu. Jedna z analizowanych zielonych herbat liściastych nie spełniała wymagań normy w zakresie zawartości popiołu ogólnego.

 

Mariusz BOROWIEC, Anna STÓJ

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Dodatkowe informacje