Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA ZDOLNOŚCI DO SAMOZAGRZEWANIA WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH

DOI: 10.19202/j.cs.2016.01.08

Słowa kluczowe:

oleje roślinne, kwasy tłuszczowe, samozapłon.

Streszczenie
Oleje roślinne składają się głównie z mieszanin glicerydów kwasu oleinowego, linolowego, linolenowego i innych kwasów tłuszczowych. Są zarówno towarami konsumpcyjnymi, jak i znalazły szerokie stosowanie jako surowce w przemyśle spożywczym, medycznym i kosmetycznym. Rozproszenie obszarów produkcji i miejsca konsumpcji powoduje, że duża ilość olejów jest transportowana luzem.
Jakość tłuszczów roślinnych i towarów spożywczych zawierających tłuszcz ulega pogorszeniu podczas transportu i przechowywania w atmosferze utleniającej.
Proces samozagrzewania olejów roślinnych jest ściśle powiązany z wysoką zawartością w nich nienasyconych kwasów tłuszczowych, poddanych reakcji utleniania. Ocena zdolności do samozagrzewania olejów roślinnych może mieć istotne znaczenie w określaniu warunków ich transportu morskiego.
Prezentowana praca dotyczy badań nad zdolnością do samozagrzewania wybranych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego i konopnego. Ilość nienasyconych wiązań w olejach roślinnych charakteryzuje liczba jodowa. Ponieważ liczba jodowa nie pozwala określić pozycji wiązań wielokrotnych w kwasach tłuszczowych, uznaje się, że nie można na jej podstawie określić zdolności oleju do samozagrzewania. W badaniach wykorzystano Standardową metodę badań do samozagrzewania cieczy i substancji stałych (Differential Mackey Test). Przyjęto w niej, że olej jest klasyfikowany jako bezpieczny, jeśli jego temperatura nie przekracza 140°C w warunkach eksperymentu.

Marzenna POPEK, Maja MIKUSEK
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego

Dodatkowe informacje