Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

NAPARY Z YERBA MATE, CZARNEJ I ZIELONEJ HERBATY. PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI ALKALOIDÓW I AKTYWNOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCEJ

DOI: 10.19202/j.cs.2016.01.11

Słowa kluczowe:

yerba mate, herbaty, alkaloidy, związki polifeno-lowe, aktywność przeciwutleniająca.

Streszczenie
Celem niniejszej pracy było porównanie zawartości alkaloidów i związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej naparów z yerba mate oraz zielonych i czarnych herbat. Przedmiotem badań były: 4 marki yerba mate oraz 9 marek herbat zielonych i czar-nych dostępnych na polskim rynku.
Wykazano znaczące różnice pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą TEAC naparów z yerba mate oraz naparów z herbat zielonych i czarnych. Wartości TEAC dla herbat wahały się od 2,11 (czarne herbaty) do 5,72 mmol/g s.m. ekstraktu (zielone herbaty). Napary z trzykrotnie zaparzanej porcji yerba mate charakteryzowały się podobną aktywnością przeciwutleniającą oraz zawartością alkaloidów, co wskazuje, że yerba mate może być zaparzana kilkakrotnie z jednej porcji suszu bez znaczącej straty substancji aktywnych w naparze.
Zawartość polifenoli i alkaloidów w naparach z zielonych i czarnych herbat była generalnie wyższa niż w naparach z yerba mate. Kolejne zaparzenia porcji yerba mate powodowały wzrost stężenia polifenoli w naparze od 20 do 40% w zależności od rodzaju yerba mate. Stwierdzono istotną współzależność pomiędzy zawartością związków polifenolowych i aktywnością przeciwutleniającą TEAC dla badanych herbat (R=0,992) oraz naparów yerba mate (R = 0,812), która wskazuje że aktywność przeciwutleniająca badanych naparów znacząco zależy od zawartości związków polifenolowych.

Katarzyna PAWLAK-LEMAŃSKA, Olga ZARZYKA, Anna GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO, Bożena TYRAKOWSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Dodatkowe informacje