Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

 

 

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy do udziału w VIII cyklicznej konferencji naukowej


ROLA TOWAROZNAWSTWA W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY


Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa
Radom, 21–22 czerwca 2016 r.
Mam zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ko-lejnej edycji radomskich konferencji towaroznawczych odbywanych tradycyjnie w cyklu dwuletnim (ostatnia odbyła się w roku 2014), która odbędzie się w Radomiu 21–22 czerwca 2016 roku. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa”.
Celem tegorocznej konferencji jest wy-miana poglądów na temat interdyscyplinarności towaroznawstwa oraz możliwość za-prezentowania innowacyjnych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Szczegóły dotyczące konferencji zamieszczono poniżej.
Wnioski pokonferencyjne zostaną opracowane podczas sesji Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości PAN, która odbędzie się 22 czerwca 2016 r.
Przewiduje się, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, nadesłane opracowania zostaną opublikowane w języku polskim lub angielskim w formie rozdziałów w kilku monotematycznych, punktowanych i dostępnych w obiegu księgarskim monografiach naukowych oraz w czasopiśmie Polish Journal of Commodity Science (tylko w wersji anglojęzycznej).
Serdecznie zapraszam prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Komitet Naukowy Konferencji
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski − UTH Radom
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Wacław Adamczyk – UE Kraków
prof. dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska – UTH Radom
prof. dr hab. inż. Bożena Borycka – UTH Radom
prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół − UE Kraków prof. dr hab. inż. Stefan Doroszewicz − SGH Warszawa
prof. dr hab. Ignacy Duda − UE Kraków
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – UE Poznań
prof. dr hab. Stanisław Hornik − UE Kraków
prof. dr hab. Jan Jasiczak − UE Poznań
prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski − WSL Poznań prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów – UE Wrocław
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka – UE Kato-wice
prof. dr hab. Anna Litwińczuk – UP Lublin
prof. dr hab. Jerzy Łańcucki – UE Poznań
prof. dr hab. inż. Andrzej Mazurkiewicz – ITE Radom
Wydział Ekonomiczny
Informacje
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski − AM Gdynia prof. dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan – UE Kraków
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek − UMCS Lublin prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński − UWM Olsztyn
prof. dr hab. Marian Sułek – IChP Warszawa
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – PW Warszawa
prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak – UŁ Łódź
prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski – UTH Radom
prof. dr hab. Romuald Zalewski − PAN
prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński − UE Poznań
prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica – UWM Olsztyn
Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodnicząca:
dr Małgorzata Lotko
Sekretarz:
mgr Łukasz Wójtowicz
Członkowie:
mgr inż. Leszek Kornatowski
mgr Marcin Nowak
dr inż. Magdalena Paździor
dr inż. Jadwiga Rudecka
dr Monika Żuchowska-Grzywacz
Karta zgłoszenia
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:
www.we.uniwersytetradom.pl
Bardzo prosimy o wypełnienie formularza oraz jego odesłanie.
Terminarz konferencji:
15 XII 2015 − Deklaracja udziału oraz zgłoszenie tytułu referatu lub posteru
15 I 2016 − Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia referatu i wskazówki dla autorów referatów (Komunikat 2 na stronie internetowej)
30 III 2016 − Przesłanie pełnej wersji referatu oraz uiszczenie opłaty.
31 V 2016 − Informacje finalne (Komunikat 3 na stronie internetowej).
Koszty uczestnictwa:
Opłatę konferencyjną w wysokości 750 zł
(dla studentów i doktorantów 500 zł)
należy wpłacić na konto:
Instytut Technologii Eksploatacji PIB
ul. Pułaskiego 6/10 26-600 Radom
Bank PEKAO S.A.
71 1240 5703 1111 0000 4900 0081
z dopiskiem Towaroznawstwo – Jakość
Opłata konferencyjna obejmuje:
• uczestnictwo w sesjach naukowych
• koszty druku jednego artykułu
• egzemplarz monografii z tekstem uczestnika
• obiady i uroczystą kolację
Za każdy kolejny artykuł pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 250 zł.
Adres do korespondencji:
Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Technologiczno- -Humanistyczny w Radomiu
ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
z dopiskiem „Jakość”
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja telefoniczna:
tel: (+48) 48-361-7405, 48-361-7406, 48-361-7468
fax: (+48) 48-361-7451
Aktualne informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej:
www.we.radom.pl

 

 

 

 

Dodatkowe informacje