Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WIEDZA SŁOWACKICH KONSUMENTÓW O ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ – BADANIA WSTĘPNE

DOI: 10.19202/j.cs.2016.02.01

 

 Słowa kluczowe:

żywność funcjonalna, słowaccy konsumenci, wiedza.

Streszczenie

Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani zdrowym stylem życia, którego podstawą jest zdrowa dieta i regularne ćwiczenia fizyczne. Coraz więcej konsumentów kupuje żywność, która ma pozytywny wpływ na ich zdrowie – żywność funkcjonalną. Celem niniejszej pracy było zbadanie wiedzy słowackich konsumentów na temat żywności funkcjonalnej. Dane otrzymano przy użyciu metody ankietowej. W badaniu wzięło udział 105 respondentów. Wyniki badań wskazują, że pojęcie żywności funkcjonalnej jest znane tylko 30% słowackich konsumentów. Ich wiedza na temat korzyści zdrowotnych wynikających z wybranych składników żywności funkcjonalnej była stosunkowo wysoka. Większość respondentów wymieniała co najmniej dwa składniki i ich korzyści dla zdrowia ludzkiego.
Niemal wszyscy konsumenci (91,43%) uznali, że żywność funkcjonalna ma lepszą jakość odżywczą niż żywność konwencjonalna, głównie ze względu na jej pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Najczęstszym powodem, dlaczego słowaccy konsumenci nie wierzą w lepszą jakość odżywczą żywności funkcjonalnej, było przekonanie, że zawiera ona także sztuczne składniki. Na podstawie uzyskanych badań można stwierdzić, że istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy słowackich konsumentów odnośnie żywności funkcjonalnej, jak i mniej znanych składników funkcjonalnych i ich pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka.

Malgorzata A. JAROSSOVÁ  

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie Wydział Handlu  Katedra Towaroznawstwa i Jakości Produktu 

 

 

 

Dodatkowe informacje