Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH OGÓŁEM I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCYCH WODNEGO EKSTRAKTU ZE SPROSZKOWANYCH LIŚCI MŁODEGO JĘCZMIENIA

DOI: 10.19202/j.cs.2016.02.03

 

Słowa kluczowe:  

jęczmień, aktywność przeciwutleniająca, całkowita zawartość związków fenolowych, TEAC, FRAP, DPPH. 

Streszczenie

Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare L.) jest jednym z podstawowych zbóż uprawianych w Polsce jako surowiec paszowy i konsumpcyjny. Z żywieniowego punktu widzenia funkcjonalność ziarna jęczmienia jest determinowana zawartością ważnych składników odżywczych i prebiotyków, takich jak białko, błonnik pokarmowy i β -glukany. Ostatnio  szczególną popularnością cieszą się preparaty wytworzone z zielonych części jęczmienia. Młode części roślin, które cechują się podwyższoną zawartością witamin, prowitamin i innych bioaktywnych składników są szczególnie cenione. Z tego powodu młode liście jęczmienia są promowane jako interesujący składnik nowoczesnej diety, który stanowi bogate źródło związków fenolowych takich jak pochodne kwasów fenolowych, proantocyjanidyny, chinony  i flawonoidy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zawartości związków fenolowych ogółem, zawartości flawonoidów i aktywności przeciwutleniającej wodnych ekstraktów ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Zawartość związków fenolowych ogółem w badanych ekstraktach wynosiła 3.17±0.22 mg GAE/g, z czego największy udział stanowią rozpuszczalne w wodzie flawonoidy. Dane literaturowe wskazują, że do głównych składników występujących w liściach jęczmienia zalicza się saponarynę i lutonarynę. Badane ekstrakty wykazują również wysokie właściwości przeciwrodnikowe i redukujące.  

Justyna KIEWLICZ

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

Dodatkowe informacje