Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH OTRZYMYWANYCH W WARUNKACH NADKRYTYCZNEGO DITLENKU WĘGLA NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PŁYNÓW DO PŁUKANIA TKANIN

DOI: 10.19202/j.cs.2016.02.11

 

Słowa kluczowe:

płyny do płukania tkanin, jakość, ekstrakcja płynem nadkrytycznym, ekstrakty roślinne.

Streszczenie
W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczące wpływu rodzaju ekstraktu roślinnego otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na wybrane właściwości użytkowe płynów do płukania tkanin: lepkość, działanie zmiękczające, zdolność do ponownego zwilża-nia oraz stopień bieli tkanin po procesie płukania. Badaniom poddano następujące ekstrakty: z nasion truskawki (Fragaria Anana-ssa (Strawberry) Seed Oli Extract), z nasion czarnej po-rzeczki (Ribes Nigrum Seed Oil Extract) oraz z szyszek chmielu (Humulus Lupulus Extract). Stwierdzono, że płyny do płukania tkanin zawierające ekstrakty roślinne charakteryzują się wyższą lepkością względem preparatu odniesienia – płyn bez dodatku ekstraktu. Tkaniny wypłukane w kąpielach płuczących zawierających ekstrakty otrzymywane w warunkach nad-krytycznego ditlenku węgla charakteryzują się porównywalnymi bądź wyższymi wartościami stopnia miękkości. Najwyższy efekt zmiękczania odnotowano dla tkaniny wypłukanej w pły-nie do płukania tkanin zawierający ekstrakt z nasion truskawki. Natomiast, wprowadzenie do składu preparatów ekstraktów roślinnych nie wpływa na poprawę zdolności tkanin do ich ponownego zwilżania oraz na zmiany w stopniu bieli tkanin poddanych procesowi płukania.

1Tomasz WASILEWSKI, 1Marta OGORZAŁEK,1Emilia KLIMASZEWSKA, 2 Edward RÓJ, 1Martyna ZALEWSKA
1 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Katedra Chemii
2 Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

 

 

 

Dodatkowe informacje