Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE ZWILŻANYCH CHUSTECZEK MODYFIKOWANYCH SURFAKTANTAMI I KWASEM MLEKOWYM

 DOI: 10.19202/j.cs.2016.02.12

 

Słowa kluczowe:

aktywność biobójcza, zwilżane chusteczki, surfaktanty, kwas mlekowy.

Streszczenie
W badaniach opisanych w niniejszej pracy podjęto próbę modyfikacji zwilżanych chuste-czek i określenia ich właściwości biobójczych. Do przeprowadzenia modyfikacji wykorzysta-no mieszaniny kwasu mlekowego z surfaktantami zaliczanymi do grupy czwartorzędowych soli amoniowych oraz do grupy betain.
W badaniach mających na celu określenia aktywności biobójczej wykorzystano metodę dyfuzji studzienkowej. Badania przeprowadzono zarówno dla bakterii gram-dodatnich, jak i gram-ujemnych. Uzyskane wyniki wskazują, iż chusteczki modyfikowane surfaktantami i kwasem mlekowym mogą być użytecznym elementem wykorzystywanym w utrzymaniu czystości ciał stałych, ale także skóry rąk.

Martyna FIJAK1, Daria WIECZOREK1, Dobrawa KWAŚNIEWSKA1, Daniela GWIAZDOWSKA2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,
1Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej,
2Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

 

 

 

 

Dodatkowe informacje