Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

CERTYFIKACJA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POLSKIM RYNKU W RAMACH EUROPEJSKICH SYSTEMÓW ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

 

 

Słowa kluczowe:

certyfikacja, europejskie systemy znakowania żywności, żywność tradycyjna, żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne.

Streszczenie
W publikacji został omówiony temat znakowania żywności w ramach europejskich systemów, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich znaków żywności tradycyjnej i regionalnej, jak również rolnictwa ekologicznego. Wspomniano także o krajowym systemie znakowania żywności o wyjątkowych walorach jakościowych. Przedstawiono rynek certyfikacji pro-duktów żywnościowych w Polsce oraz przeanalizowano sytuację w latach 2007–2014 pod kątem znakowania i rejestracji polskich produktów regionalnych, tradycyjnych oraz pochodzących z rolnictwa ekologicznego.

Anna MICHALSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Towaroznawstwa,

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

Dodatkowe informacje