Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI TOKOFEROLI I TOKOTRIENOLI W OLEJACH ROŚLINNYCH I TŁUSZCZACH PRZEMYSŁOWYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

tokochromanole, oleje roślinne, składniki bioak-tywne, HPLC.

Streszczenie
Oleje i tłuszcze roślinne stanowią bogate źródło wielu bioaktywnych substancji wywiera-jących pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Swoje korzystne właściwości zawdzięczają między innymi wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz obecno-ści składników o dużej aktywności antyoksydacyjnej, do których zaliczyć możemy między innymi tokoferole i tokotrienole, nazywane wspólnie tokochromanolami. Szczególnie bogate w te związki są rośliny oleiste, średnio zawierające około 10-krotnie więcej tokochromanoli niż inne rośliny. Ich zawartość uzależniona jest od jakości, rodzaju oraz odmiany surowca.

Celem pracy było oznaczenie zawartości tokoferoli i tokotrienoli w wybranych olejach i tłuszczach roślinnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z użyciem de-tektora fluorescencyjnego.
Materiał do badań stanowiły oleje tłoczone na zimno uzyskane bezpośrednio od producen-ta oraz tłuszcze roślinne zakupione w supermarketach na terenie Poznania. Analizie poddano siedem rodzajów olejów tłoczonych na zimno oraz trzy tłuszcze roślinne. Badania wykazały, że w olejach i tłuszczach głównymi homologami były α- i ɣ-tokoferol. Najwyższą zawartość tokoferoli stwierdzono w oleju słonecznikowym (788.1 μg/g), a dominującym homologiem był α-tokoferol. Najniższą zawartością tokoferoli, zarazem najwyższą zawartością tokotrieno-li, wśród badanych prób, charakteryzował się olej z czarnuszki. Zawierał on znaczące ilości β-tokotrienolu (156.9 μg/g). Podobnie jak w przypadku witamerów tokoferolu, głównymi homologami tokotrienoli wykrytymi w badanych próbkach olejów i margaryn był α- i ɣ- toko-trienol. W olejach z wiesiołka, ostropestu, rzepaku, lnu oraz nasion chia nie stwierdzono na-tomiast obecności tokotrienoli.

Zofia ZABOROWSKA, Krzysztof PRZYGOŃSKI
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Oddział Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu

 

 

 

Dodatkowe informacje