Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA ZAWARTOŚCI OLEJKU ETERYCZNEGO W OWOCACH KMINKU ZWYCZAJNEGO (CARUM CARVI L.) ORAZ ANALIZA JEGO SKŁADU METODĄ GC-MS

 

 

 

 

Słowa kluczowe:

kminek zwyczajny, Carum carvi L., olejek eteryczny, karwon, limonen.

Streszczenie
Przedmiotem badań były owoce kminku zwyczajnego dostępne na polskim rynku. Oceniano ich przydatność do otrzymywania olejku eterycznego. Owoce kminku zwyczajnego były poddawane procesowi destylacji z parą wodną w aparacie Clevengera. Badano wydajność olejków eterycznych oraz ich skład. Uzyskane wyniki wskazują, że badane próbki kminku zawierają od 2,97 do 3,87% (w/w) olejku eterycznego. Otrzymane próbki olejków eterycznych poddano analizie metodą GC-MS. W próbkach tych zidentyfikowano piętnaście związków organicznych należących do trzech klas chemicznych. Wśród oznaczanych sub-stancji były monoterpeny, utlenione formy monoterpenów (ketony, aldehydy, alkohole, tlenki) oraz seskwiterpeny. Wszystkie próbki charakteryzowały się dominującym udziałem dwóch związków – karwonu i limonenu. Stosunek stężeń tych związków wskazuje na karwonowy chemotyp otrzymanych olejków.

Elżbieta HUZAR, Alicja WODNICKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje