Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OZNACZANIE STABILNOŚCI FLAWONOIDÓW W EKSTRAKCIE Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

 

 

 

Słowa kluczowe:

bez czarny, flawonoidy, białka serwatki, ekstrakcja micelarna.

Streszczenie
Celem pracy było zbadanie zawartości flawonoidów w ekstraktach z kwiatów czarnego bzu otrzymanych metodą ekstrakcji micelarnej (MME) z zastosowaniem 1% roztworu koncentratu białek serwatkowych jako eluentu. Jako produkt odniesienia przygotowano ekstrakt wodny. Oznaczono stabilność ekstraktów poprzez badanie zmian zawartości flawonoidów w czasie.

Karolina ŚLIWA, Ilona CIEPIŃSKA, Elżbieta SIKORA,
Jan OGONOWSKI

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 

 

Dodatkowe informacje