Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZARZĄDZANIE REZULTATAMI WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH

 

 

 

 

Słowa kluczowe: 

wyrób medyczny, ISO 13485, system zarządzania jakością, rezultaty, czynniki.

Streszczenie

Prezentowany artykuł porusza tematykę zarządzania rezultatami, jakie przedsiębiorstwa branży medycznej osiągają w wyniku wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 13485. W organizacjach, w których w wyniku wdrożenia systemu zarządzania jakością, uzyskało się pożądane rezultaty, powinno się skupić na takich działaniach, które pozwolą na utrzymywanie tych rezultatów w dłuższej perspektywie, a także osiąganie nowych.  W związku z powyższym za cel główny artykułu przyjęto zdefiniowanie tych czynników, które są istotnie skorelowane z poszczególnymi rezultatami, jakie organizacje uzyskują. Organizacje, które chcą osiągać i kontynuować osiąganie wybranych rezultatów mogą wziąć pod uwagę zaprezentowane czynniki, tak aby wpływać na nie poprzez ukierunkowanie swoich działań, które są powiązane z tymi czynnikami

Patryk FELICZEK

Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzani

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje