Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ORIENTACJA NA KONSUMENTA W BADANIACH NAD TRWAŁOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Słowa kluczowe: 

trwałość, konsument, jakość żywności, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo. 

Streszczenie

W pracy zaprezentowano ewolucję podejścia do jakości, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich dekad, wraz z przedefiniowaniem pojęcia „jakość”. Przedstawione zostały scenariusze obrazujące ideę prokonsumencką w badaniach nad trwałością żywności. Współcześnie przedmiotem zainteresowania jest interakcja, jaka ma miejsce między konsumentem a produktem żywnościowym, w odniesieniu do trzeciego elementu, jakim jest czas. W zależności od sytuacji, trwałość żywności może być rozpatrywana jako długość czasu, w którym zachowuje ona założone charakterystyki fizyczne i funkcjonalne, jest wówczas ograniczona okresem jej akceptacji przez konsumenta albo jako długość czasu, w którym zachowane zostaje jej bezpieczeństwo – o ile drugi okres jest krótszy niż przedstawiony w pierwszej sytuacji. Zaprezentowano model szacowania trwałości żywności oparty na prawdopodobieństwie odrzucenia produktu. Łączy on obiektywne dane pochodzące z badań analitycznych z subiektywnym kryterium akceptacji konsumenckiej. Orientacja na konsumenta jest widoczna we współczesnych pracach z zakresu towaroznawstwa koncentrującego się na potrzebach nabywcy. Nowatorskie podejście w badaniach nad trwałością żywności, oparte na badaniu konsumenckiego postrzegania zmian jakości zachodzących podczas przechowywania, integruje takie elementy jak produkt, producent oraz konsument, wpisując się w obszar zainteresowań współczesnego towaroznawstwa.

Urszula SAMOTYJA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Towaroznawstwa,

Katedra Towaroznawstwa Żywności

Dodatkowe informacje