Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW SPOSOBU OTRZYMYWANIA I GATUNKU OWOCÓW NA SMAKOWITOŚĆ I BARWĘ SYROPÓW MALINOWYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

syropy malinowe, barwa, smakowitość, przetwory domowe.

Streszczenie

Celem badań była ocena smakowitości oraz parametrów barwy syropów z różnych gatunków malin otrzymanych różnymi metodami. Wykorzystano trzy gatunki malin: czerwonych (Rubus idaeus), czarnych (Rubus occidentalis) oraz żółtych (Rubus idaeus, odmiana – Poranna Rosa). Syropy przygotowywano trzema sposobami, wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych: przez zasypanie cukrem, przez parowanie oraz poprzez przeciskanie przez sito. Syropy z malin czerwonych porównano z popularnymi syropami malinowymi występującymi w handlu. Sensoryczną ocenę smakowitości przeprowadzono metodą szeregowania przez 50 osób, oddzielnie dla syropów z malin czerwonych, czarnych i żółtych. W syropach oceniono współrzędne chromatyczne L, a* i b*. Stwierdzono, że istotnie statystycznie lepszą smakowitością w przypadku wszystkich badanych rodzajów cechowały się syropy otrzymane przez wyciskanie, natomiast istotnie gorszą z sokownika. Syrop z malin czerwonych otrzymany przez wyciskanie był lepszy od syropów handlowych. Parametry barwy nie miały istotnego statystycznie wpływu na ocenę sensoryczną smakowitości.

Renata KORZENIOWSKA-GINTER, Aleksandra ŻYŁOWSKA,  Tomasz OWCZAREK

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

 

 

 

Dodatkowe informacje