OTRZYMYWANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWRODNIKOWYCH RÓŻNYCH EKSTRAKTÓW ZE SPROSZKOWANYCH LIŚCI MŁODEGO JĘCZMIENIA

  • Drukuj

 

 

 

Słowa kluczowe: 

ekstrakty z młodego jęczmienia, aktywność przeciwutleniająca, całkowita zawartość związków fenolowych, właściwości przeciwrodnikowe

Streszczenie

Wzmożona promocja zdrowego stylu życia związana z profilaktyką chorób cywilizacyjnych przyczynia się do wzrostu zainteresowania żywnością bogatą w składniki bioaktywne. Zielone liście młodego jęczmienia są postrzegane jako doskonałe źródło ważnych mikroelementów, prowitamin, witamin i naturalnych przeciwutleniaczy. Dane literaturowe wskazują, że trawa jęczmienna zawiera znaczne ilości flawonoidów, chlorofilu, kwasu foliowego, kwasu pantotenowego, witamin B1, B2, B6 i E. Celem pracy było porównanie pięciu układów rozpuszczalników pod względem ich skuteczności podczas ekstrakcji przeciwutleniaczy ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Do ekstrakcji wykorzystano: wodę (W), metanol (M), etanol (E), mieszaninę woda–etanol 3:7 i woda–glikol propylenowy 2:1. Oznaczono całkowitą zawartość związków fenolowych oraz właściwości przeciwrodnikowe w teście z rodnikiem DPPH•. Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych była istotnie najwyższa w ekstraktach woda–etanol 3:7 (5.03±0.03 mg GAE/g d.m.) oraz woda–glikol propylenowy 2:1 ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia (5.29±0.18 mg GAE/g d.m.). Ekstrakty te wykazały również najwyższą aktywność przeciwrodnikową. Z tego powodu mieszanina woda–etanol 3:7 i mieszanina woda–glikol propylenowy 2:1 są najbardziej zalecane do ekstrakcji przeciwutleniaczy ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia.

Justyna KIEWLICZ, Paulina MALINOWSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej