Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW ZAWARTOŚCI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH I SUCHEJ MASY NA PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE SOKU JABŁKOWEGO

 

 

 

Słowa kluczowe: 

sok jabłkowy, składniki mineralne, sucha masa, przewodność elektryczna. 

Streszczenie

Celem badań było określenie zależności matematycznych między zawartością składników mineralnych oraz suchej masy jako fizykochemicznych wyróżników jakości soku jabłkowego a jego przewodnościowymi parametrami elektrycznymi. Materiał badawczy stanowiły wodne roztwory koncentratu jabłkowego (soki jabłkowe) o zawartości ekstraktu ok. 8, 10 i 12°Bx (n = 6) uzyskane z koncentratu jabłkowego o zawartości ekstraktu ok. 66,3°Bx (n = 31). Analizy fizykochemiczne obejmowały oznaczenia: zawartości substancji mineralnych (makro- i mikroelementów), takich jak: Cu, Fe, Zn, Mg, Ca, Na, K oraz zawartości suchej masy. Pierwiastki te oznaczono po uprzednim zmineralizowaniu próbek roztworów koncentratu (8,0; 10,0 i 12,0°Bx) w mieszaninie kwasu azotowego i nadchlorowego (3:1). Zawartość Ca, Mg, Cu, Fe i Zn w uzyskanych mineralizatach oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Pomiary parametrów elektrycznych obejmowały natomiast pomiary: impedancji, rezystancji, admitancji oraz konduktancji. Wykonane zostały miernikiem typu HP 4263B. Wyniki oznaczeń fizykochemicznych wodnych roztworów soku jabłkowego wykazały, że im większa była zawartość składników mineralnych w poszczególnych roztworach, tym mniejsze były wartości impedancji i rezystancji. Zwiększały się natomiast wartości admitancji i konduktancji, co oznacza, że poprawiała się przewodność elektryczna badanych roztworów. Uzyskano wysokie wartości współczynników korelacji od 0,76 do  0,97 między zawartością składników mineralnych (popiołu) takich jak Mg, Ca, i K oraz zawartością suchej masy a parametrami elektrycznymi. Stwierdzono, że stanowią one podstawę do określenia zależności matematycznych między nimi i opracowania nowej metody pomiarów zawartości składników mineralnych  takich jak Mg, Ca, i K oraz zawartości suchej masy w sokach jabłkowych za pomocą szybkich i prostych pomiarów impedancji, rezystancji, admitancji i konduktancji. 

Ryszard ŻYWICA, Monika MODZELEWSKA-KAPITUŁA,  Iwona ZADROGA, Katarzyna TKACZ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią 

 

 

 

Dodatkowe informacje