Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

BADANIA PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ WYROBÓW JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ JAKOŚCI ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH TRWAŁEGO UŻYTKU

 

 

 

Słowa kluczowe:

certyfikacja dobrowolna, badania przydatności użytkowej, artykuły konsumpcyjne trwałego użytku.

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie na istotność badań przydatności użytkowej wyrobów w procesie kształtowania ich jakości. W pracy przedstawiono na gruncie teorii zagadnienia użyteczności wyrobu i metody jej weryfikacji oraz przytoczono dwa przykłady testów konsumenckich sprzętu AGD oraz wyrobów tekstylnych. Dokonano również analizy i oceny wyników badań przydatności użytkowej przeprowadzonych dla wybranej grupy artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku przez jednostkę zewnętrzną w ramach procesu certyfikacji wyrobu. Wykazano, że poziom jakości funkcjonalnej wyrobów poprawił się w wyniku uwag uwzględnionych przez producentów.

Anna MICHALSKA, Alicja MALESZKA 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości 

 

 

 

Dodatkowe informacje