Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA SKUTECZNOŚCI ZASIEDLANIA POWIERZCHNI MYJĄCYCH ZMYWARKI AUTOMATYCZNEJ PRZEZ MIKROORGANIZMY O WŁAŚCIWOŚCIACH PROBIOTYCZNYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:   

mikroorganizmy probiotyczne, mikroflora zmywarki, zasiedlanie powierzchni, Bacillus sp., MALDI-TOF. 

Streszczenie

Niezależnie od posiadanych właściwości myjących w stosunku do zabrudzonego wsadu naczyń, środki chemiczne dedykowane zmywarkom automatycznym zapewniają jedynie powierzchowne czyszczenie, jednocześnie środki przeznaczone do czyszczenia zmywarek nie zapewniają mikrobiologicznej higieny urządzenia. Przykry zapach czy tworzące się osady są symptomami niepożądanego i niekontrolowanego wzrostu biofilmu bakteryjnego. Mikroorganizmy probiotyczne to gatunki przynoszące powtarzalne korzyści organizmowi ludzkiemu lub zwierzęcemu. Właściwości probiotyczne mogą reprezentować zarówno bakterie zasiedlające ludzki przewód pokarmowy, jak i te zdolne do funkcjonowania w środowisku. Głównymi celami niniejszej pracy było potwierdzenie przeżywalności mieszaniny środowiskowych gatunków rodzaju Bacillus podczas cyklu modelowego zmywania w zmywarce automatycznej oraz zdolności tychże mikroorganizmów do zasiedlania powierzchni elementów konstrukcyjnych zmywarki. Analiza wymazów ze zmywarki potwierdziła przeżywalność i zdolność czasowego lub trwałego zasiedlania powierzchni elementów zmywarki przez zastosowaną kompozycję szczepów Bacillus. Wyniki badań poparto obserwacją morfologii kolonii bakteryjnych na podłożach wzorcowych oraz identyfikacją szczepów z wykorzystaniem metody spektrometrii mas MALDI-TOF. Acinetobacter haemolyticus, wykryty w spuście zmywarki oraz na filtrze zmywarki został zastąpiony przez gatunki Bacillus, identyfikowane bezpośrednio po cyklu zmywania. Wnioskujemy, że biologicznie bezpieczne gatunki środowiskowe z rodzaju Bacillus mogą stać się obiecującymi składnikami środków do zmywania w zmywarkach automatycznych, stosowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa mikrobiologicznego i stabilności mikroflory zmywarki.

Justyna BANASZCZYK, Gabriela JĘDRZEJCZAK

GRUPA INCO S.A., Warszawa


Piotr SKOWRON, Joanna JEŻEWSKA-FRĄCKOWIAK

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Biotechnologii Molekularnej

 

 

 

Dodatkowe informacje