Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

KONSUMENCI ŻYWNOŚCI – TYPOLOGIA I POSTAWY

 

 

 

Słowa kluczowe: 

zachowanie konsumentów, typologia konsumentów, preferencje, postawy, Food Neophobia Scale. 

Streszczenie

Konsumentów można scharakteryzować, biorąc pod uwagę ich preferencje, postawy wobec żywności, w tym nastawienie co do nowości na rynku żywności. Dzięki wyróżnieniu cech zachowań konsumentów można ich pogrupować w określone typy. W artykule opisano czynniki wpływające na zachowanie konsumentów, różne typologie konsumentów oraz postawę konsumentów wobec nowości na rynku żywności i kwestionariusz do jej pomiaru – Food Neophopbia Scale. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych według Food Neophobia Scale przeprowadzone wśród 152 studentów 3 uczelni: Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Krakowskiej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż studenci odznaczają się niską postawą braku akceptacji nowości wśród żywności. Chętnie próbują nowych produktów, żywności z innych krajów i są otwarci na nowości.

dr inż. Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Zarządzania Jakością 

 

 

 

Dodatkowe informacje