Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŻYWNOŚCI

 

 

 

Słowa kluczowe: 

techniki, technologie, bezpieczeństwo żywności.

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest uwypuklenie udziału techniki, wielu jej rozwiązań i nowych możliwości w kształtowaniu i ochronie jakości zdrowotnej żywności określanej dzisiaj stanem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zapewnienie odpowiedniej jakości surowców, a następnie przygotowanej do spożycia żywności, od wielu już lat wymaga stosowania techniki i jej praktycznego wykorzystania w formie różnych technologii. Możliwości techniczne ulegały systematycznemu rozszerzaniu, co było wynikiem koniecznych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli wszystkim pełnego dostępu fizycznego do żywności. Uzyskanie niezbędnej ilości żywności o odpowiedniej jakości do wyżywienia ludności świata nie jest obecnie możliwe bez techniki i technologii. Rozwiązania techniczne muszą być zastosowane na wszystkich etapach całego cyklu produkcji żywności, to jest od agrotechniki do techniki przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji żywności. Jednakże stosowane rozwiązania techniczne nie zawsze zmierzają do wyników korzystnych, biorąc pod uwagę uzyskiwane efekty jakości i jakości zdrowotnej żywności. Wiele spośród stosowanych systemów czy urządzeń technicznych może sprzyjać jakości zdrowotnej żywności, są jednak i takie, które w pewnych warunkach  potencjalnie jej zagrażają. Jakości zdrowotnej sprzyjać mogą urządzenia techniczne stosowane podczas pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych, podczas wielu zabiegów utrwalania żywności z wykorzystaniem niskich oraz wysokich temperatur. Ponadto urządzenia techniczne stały się bardzo przydatne i sprzyjające kształtowaniu jakości zdrowotnej żywności w czasie przechowywania, magazynowania i przemieszczania wraz z dystrybucją. Jakość zdrowotna żywności może być narażona w wyniku stosowania promieniowania jonizującego, stosowania substancji sanitujących w procesie mycia i dezynfekcji, w wyniku wędzenia i grilowania. Zagrożenie jakości zdrowotnej żywności może się wiązać z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i nanotechnologii.

Ryszard ŻYWICA*, Stefan S. SMOCZYŃSKI**,  Joanna K. BANACH*, Monika MODZELEWSKA-KAPITUŁA* 

*  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią **  Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności 

 

 

 

Dodatkowe informacje