Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ELEKTROCHEMICZNE SENSORY DO SZYBKIEJ DETEKCJI PATOGENÓW OBECNYCH W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

 

 

 

Słowa kluczowe: 

mikroorganizmy patogenne, badanie żywności, sensory elektrochemiczne. 

Streszczenie Zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności przyczyniają się do poszukiwania szybkich i wiarygodnych alternatywnych metod wykrywania obecności w niej chorobotwórczych mikroorganizmów. Konwencjonalne sposoby detekcji skażenia mikrobiologicznego są wiarygodne, ale najczęściej ich wykorzystanie wymaga dużo czasu i jest kłopotliwe w przypadku szybkiej, rutynowej kontroli żywności. Wśród rozwijanych alternatywnych metod znaczące miejsce zajmują sensory elektrochemiczne zdolne do oceny zmian właściwości elektrycznych środowiska, w którym rozwijają się badane drobnoustroje (sensory impedymetryczne, konduktometryczne, potencjometryczne), sensory amperometryczne wykrywające obecność mikroorganizmów lub produkty ich metabolizmu oraz biosensory hybrydyzacji kwasów nukleinowych rozpoznające sekwencje specyficzne dla patogenów. W ramach prac nad tymi ostatnimi przygotowany został biosensor umożliwiający detekcję fragmentów DNA charakterystycznych dla genu kodującego aerolizynę, toksynę wytwarzaną przez bakterie Aeromonas hydrophila, na poziomie 2,5 µg/ml. Miniaturyzacja i automatyzacja sensorowych układów elektrochemicznych pozwoli w przyszłości na ich powszechne stosowanie w szybkiej detekcji mikroflory patogennej w żywności.

Mariusz TICHONIUK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych 

 

 

 

Dodatkowe informacje