Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA JAKOŚCI HERBAT CZARNYCH – W OPARCIU O CHARAKTERYSTYKĘ WŁAŚCIWOŚCI HIGROSKOPIJNYCH WYZNACZONYCH METODĄ STATYCZNĄ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

izoterma sorpcji pary wodnej, izoterma BET, trwałość przechowalnicza herbat. 

Streszczenie Celem pracy była ocena właściwości higroskopijnych herbat czarnych, różniących się krajem pochodzenia, wyznaczonych na podstawie izoterm sorpcji pary wodnej oraz charakterystyka wybranych parametrów mikrostruktury powierzchni determinujących trwałość przechowalniczą i stabilność mikrobiologiczną herbat. W celu opisu empirycznie wyznaczanych izoterm sorpcji dokonano przekształcenia równania Brunauera, Emmeta i Tellera (BET) (1), w zakresie aktywności wody 0,07≤aw≤0,33. Równanie scharakteryzowano na podstawie wartości współczynnika determinacji (R2),  dopasowania błędu standardowego (FitStdErr). W celu charakterystyki mikrostruktury powierzchni wyznaczono: pojemność warstwy monomolekularnej, powierzchnię właściwą sorpcji, ogólną objętość kapilar oraz promień kapilar ulegających wypełnieniu po zainicjowaniu zjawiska kondensacji kapilarnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że izotermy sorpcji wyznaczone empirycznie w badanych herbatach charakteryzowały się kształtem sigmoidalnym, a według klasyfikacji Brunauera wykazały podobieństwo do izotermy typu II. Na podstawie oceny parametrów mikrostruktury stwierdzono, że wyższą trwałością przechowalniczą charakteryzowały się herbaty z Indonezji i Sri Lanki, co najprawdopodobniej wynikało z różnic w mikrostrukturze powierzchni produktu determinowanej pochodzeniem herbaty oraz parametrami procesu suszenia produktu. 

Millena RUSZKOWSKA, Przemysław DMOWSKI

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością 

 

 

 

Dodatkowe informacje