Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH KETCHUPÓW DOSTĘPNYCH W HANDLU DETALICZNYM

 

 

 

Słowa kluczowe: 

ketchup, karotenoidy, likopen, pożądalność.

Streszczenie Celem pracy była analiza jakości ketchupów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Ketchupy porównano pod względem zawartości wody, likopenu oraz karotenoidów ogółem. Przeprowadzono także instrumentalny pomiar barwy, jak również ocenę sensoryczną pożądalności wybranych cech badanych produktów. Materiałem badawczym było 8 ketchupów zakupionych w sprzedaży detalicznej na terenie Olsztyna. Dokonując wyboru ketchupów, kierowano się ich dostępnością na terenie całego kraju, jak również popularnością wśród konsumentów. W analizie materiału empirycznego wyliczono wartości średnie oraz odchylenie standardowe uzyskanych wyników analiz fizykochemicznych oraz oceny sensorycznej, a do oceny istotności różnic zastosowano test Tukeỳa programu Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA). Różnice uznano za istotne statystycznie przy p<0,05. Obliczono także współczynnik korelacji Pearsona między wybranymi parametrami. Wykazano, iż badane ketchupy różniły się pod względem barwy, zawartości wody, zawartości likopenu i karotenoidów ogółem, a także pod względem parametrów barwy oraz oceny sensorycznej. 

Lidia KURP, Marzena DANOWSKA-OZIEWICZ, Beata Anna LOBA, Mirosława KARPIŃSKA-TYMOSZCZYK, Anna DRASZANOWSKA, Katarzyna Eufemia PRZYBYŁOWICZ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka 

 

 

 

Dodatkowe informacje