Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

IDENTYFIKACJA BARWY MIODU JAKO WAŻNY PARAMETR OCENY JAKOŚCI

 

 

 

Słowa kluczowe:

miód pszczeli, parametry barwy, pochodzenie botaniczne. 

Streszczenie

Miód pszczeli jest naturalnym produktem spożywczym, który posiada znaczną wartość odżywczą, a także profilaktyczno-leczniczą. Jakość oraz autentyczność miodu może być określana za pomocą wielu parametrów, które różnią się nieznacznie między sobą, szczególnie biorąc pod uwagę botaniczne pochodzenie miodu. Jednym z nich jest barwa, która dodatkowo stanowi jeden z ważniejszych elementów branych pod uwagę przez konsumentów. Kolor miodu jest określany przeważnie metodami subiektywnymi. Celem niniejszej pracy było określenie kategorii barwny miodu przez ocenę sensoryczną i porównanie wyników z spektrometrią refleksyjną metodą Minolta Chromameter w celu znalezienia różnic między oceną sensoryczną a tymi otrzymanymi za pomocą spektrometrii refleksyjnej. Drugim celem tego badania było wybranie optymalnego tła (białe, szare, czarne), w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników. Analizie poddano 24 próbki miodu różnego pochodzenia botanicznego zebranych od pszczelarzy z Polski. Poszczególne odmiany miodów istotnie różnią się barwą. Można to wykazać za pomocą instrumentalnych metod oraz oceny sensorycznej barwy miodów. Warunki oceny dotyczące zmiany barwy tła na białe, szare lub czarne nie mają istotnego wpływu na wyniki oceny barwy miodu (instrumentalnej oraz sensorycznej).

Natalia ŻAK, Aleksandra WILCZYŃSKA, Piotr PRZYBYŁOWSKI

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,  Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością 

 

 

 

Dodatkowe informacje