Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ANALIZA ZMIAN LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ OLEJÓW SILNIKOWYCH W WARUNKACH EKSPLOATACJI. CZĘŚĆ 1

 

 

 

Słowa kluczowe:

degradacja, silnik, olej silnikowy, lepkość dynamiczna, eksploatacja, Brookfield. 

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie kierunku oraz nasilenia zmian lepkości dynamicznej olejów silnikowych w trakcie eksploatacji. W pobranych próbkach jak i w oleju świeżym oznaczono lepkość dynamiczną mierzoną w temperaturze 150°C przy dwóch prędkościach ścinania (128 i 256 s-1). Do badań wykorzystano lepkościomierz Brookfield, model DV-II + Pro Extra. Opisano odrębne degradacje 5 olejów silnikowych pochodzących od różnych producentów. Oceniono jakość, której miernikiem była lepkość dynamiczna olejów stosowanych w samochodach tego samego typu i eksploatowanych w takich samych warunkach w tym samym okresie. W ramach zaprezentowanego eksperymentu zostały obserwowane zmiany olejów silnikowych występujące w trakcie rzeczywistej eksploatacji w warunkach, które można określić jako „trudne”, tzn. częste uruchamianie silnika, jazda na krótkich odcinkach, przedłużona praca silnika na biegu jałowym. Zaobserwowano, że krzywe zmian badanych olejów mają zbliżony kształt. Wszystkie analizowane grupy olejowe wykazały od początku testu tendencję wzrostową lepkości dynamicznej w stosunku do wartości wyjściowej, przy czym największe wzrosty (10%) zaobserwowano w grupie PS, natomiast najmniejsze w grupie MS (5%) – pomiar przy prędkości ścinania 128 s-1. Przy dwukrotnie wyższej prędkości ścinania (256 s-1), również oleje grupy PS charakteryzują się największym wzrostem lepkości (9%), natomiast najmniejszym oleje grupy ME (4%). Uzyskane wyniki mogą okazać się pomocne podczas podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących okresu eksploatacji olejów silnikowych.

Artur WOLAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

Grzegorz ZAJĄC

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji,  Katedra Energetyki i Środków Transportu 

 

 

 

Dodatkowe informacje