Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

   

Drogie Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy do udziału w IX cyklicznej konferencji naukowej

 

ROLA TOWAROZNAWSTWA W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

 

Zrównoważony produkt w towaroznawstwie

 

Radom

 

11-13 czerwca 2018 r.

 

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ko­lejnej edy­cji radomskich konferencji towaroznaw­czych odbywanych tradycyjnie w cyklu dwuletnim (ostatnia odbyła się w roku 2016), która odbędzie się w Ra­do­miu w dniach 11-13 czerw­ca 2018 roku. Tematem przewodnim przyszłorocznej konfe­rencji będzie „Zrównoważony produkt w towaroznawstwie”.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat zrówno­wa­żo­nego produktu z punktu widzenia towaroznawstwa oraz możliwość zaprezento­wania osią­g­nięć naukowo-badawczych w obszarze produktów zrównoważonych. Wnioski pokonferencyjne zostaną opracowane podczas sesji Komisji Nauk Towa­ro­znawczych – Nauk o Jakości PAN, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r.

Przewiduje się, po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, publikację nadesłanych opracowań (w języku pol­skim lub angielskim) w formie roz­działów w kilku monotema­tycz­nych, punkto­wanych i dostępnych w obiegu księ­garskim monografiach naukowych oraz w czasopiśmie Polish Journal of Com­mo­dity Science (tylko w wersji anglojęzycznej).

 

Serdecznie zapraszamy

 

dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH Rad.

prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Rady Naukowej

 

 

 

 

Rada Naukowa Konferencji

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski UTH Radom

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wacław Adamczyk – UE Kraków

prof. dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska – UTH Radom

prof. dr hab. inż. Bożena Borycka – UTH Radom

prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół UE Kraków
prof. dr hab. inż. Stefan Doroszewicz
SGH Warszawa

prof. dr hab. Ignacy Duda UE Kraków

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz UE Poznań

prof. dr hab. Jan Jasiczak UE Poznań

prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski WSL Poznań
prof. dr hab. inż. Wanda Kudełka
UE Kraków
prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów – UE Wrocław

prof. dr hab. Krystyna Lisiecka – UE Katowice

prof. dr hab. Anna Litwińczuk – UP Lublin

prof. dr hab. Aleksander Lotko – UTH Radom

prof. dr hab. Małgorzata Lotko – UTH Radom

prof. dr hab. Jerzy Łańcucki UE Poznań

prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – ITE Radom

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski AM Gdynia
prof. dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan – UE Kraków

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin
prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński
UWM Olsztyn

prof. dr hab. Marian Sułek – UKSW Warszawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – PW Warszawa

prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak – UŁ Łódź

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski – UTH Radom

prof. dr hab. Romuald Zalewski PAN

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński UE Poznań

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica – UWM Olsztyn

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Małgorzata Lotko

 

Sekretarz:

mgr Łukasz Wójtowicz

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kowalska

dr inż. Magdalena Paździor

dr Monika Żuchowska-Grzywacz

mgr Marcin Nowak

mgr inż. Leszek Kornatowski

inż. Piotr Paździor

 

Terminarz konferencji:

15.12.2017 Deklaracja udziału oraz zgłoszenie tytułu referatu lub posteru

15.01.2018 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia referatu i wskazówki dla autorów referatów (Komunikat 2 na stronie internetowej)

10.03.2018 Przesłanie pełnej wersji referatu oraz uiszczenie opłaty.

31.05.2018 Informacje finalne (Komunikat 3 na stronie internetowej).

 

Koszty uczestnictwa:

Opłata konferencyjna wynosi 900 zł

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 600 zł

Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji 500 zł

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych

  • koszty druku jednego artykułu

  • egzemplarz monografii z artykułem uczestnika

  • obiady i uroczystą kolację

 

Za każdy kolejny artykuł pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 300 zł.

 

Opłatę konferencyjną (z dopiskiem „jakość 2018”) prosimy wpłacać na konto:

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

Raiffeisen Bank Polska SA
29 1750 1253 0000 0000 2074 0779

 

Informacja o konferencji:

www.wneip.uniwersytetradom.pl

Dodatkowe informacje