Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W RECYKLINGU KONCENTRATÓW CYNKU

Słowa kluczowe: 

recykling, proces przewałowy, odpady cynkonośne.

Streszczenie

Procesy recyklingu stają się coraz bardziej popularne, zważywszy na realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Do czynników, które determinują rozwój technologii recyklingu, należy przede wszystkim wzrost wymagań w zakresie ochrony środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowców pierwotnych, wzrost zapotrzebowania na surowce przetworzone i związany z tym poziom cen. Obok przemysłu wydobywczego dominującą rolę w generowaniu odpadów odgrywa przemysł przetwórczy, zwłaszcza paliwowo-energetyczny i metalurgiczny. Odpady generowane w przemyśle metalurgicznym są zróżnicowane pod względem składu, a przede wszystkim bogate w cenne pierwiastki i substancje chemiczne, które powinny być pozyskiwane do ponownego wykorzystania ze względów ekonomicznych i ekologicznych.  W artykule scharakteryzowano innowacje technologiczne w metalurgii i recyklingu koncentratów cynku. Zwrócono szczególną uwagę na inspirujące znaczenie konkluzji BAT w tym zakresie. Omówiono historię powstawania i przerobu odpadów cynkonośnych w Polsce  i rozwój technik wzbogacania opartych na rodzimej myśli technicznej. Poddano analizie recykling koncentratu cynku z odpadów w zmodyfikowanym procesie przewałowym Waelza. Przeprowadzono dyskusję problemów klasyfikacji uzyskanego w tym procesie pełnowartościowego koncentratu cynku, w świetle przepisów Ustawy o odpadach, rejestracji REACH, nomenklatury taryfowej i statystycznej według Wspólnotowej Taryfy Celnej oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wacław ADAMCZYK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Wydział Towaroznawstwa  i Zarządzania Produktem,

Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Dodatkowe informacje