Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

KORELACJA POMIĘDZY WIDMAMI W BLISKIEJ PODCZERWIENI A ZANIECZYSZCZENIEM SODY KALCYNOWANEJ Z WYKORZYSTANIEM MODELI REGRESJI PLS I PCR

Słowa kluczowe: 

soda, soda kalcynowana, zanieczyszczenie, NIR, PCR, PLS. 

Streszczenie

Celem pracy było zbudowanie modeli kalibracyjnych w celu znalezienia korelacji pomiędzy widmami badanych mieszanin a zawartością zanieczyszczeń sody kalcynowanej (węglanu sodu). Próbki zmierzono w całym zakresie bliskiej podczerwieni (12500–4000 cm-1). Do poszukiwania zależności pomiędzy widmami a zanieczyszczeniem wykorzystano analizę regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) i analizę regresji głównych składowych (PCR). Wyniki wykazały, że spektroskopia NIR oferuje obiecujące podejście do oceny jakości sody kalcynowanej. 

Krzysztof WÓJCICKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Towaroznawstwa, 

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

Dodatkowe informacje