Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZASTOSOWANIE POTENCJOMETRYCZNEGO SENSORA SMAKU Z ELEKTRODAMI TYPU ASSE DO ROZRÓŻNIANIA CZERWONYCH WYTRAWNYCH WIN Z POLSKICH I FRANCUSKICH WINNIC

Słowa kluczowe: 

jakość wina, potencjometryczny sensor smaku, elektrody typu ASSE, metoda PCA.

Streszczenie

Opracowano nowy potencjometryczny czujnik smaku z sześcioma różnymi elektrodami typu All Solid State Electrode (ASSE). Każda z elektrod zawiera dwie warstwy: polimer przewodzący i membranę lipidowo-polimerową, w której rozpuszczone są poszczególne związki lipidowe. Potencjometryczny sensor smaku charakteryzuje się globalną selektywnością. Zastosowano go w celu odróżnienia próbek wytrawnych czerwonych win pochodzących z różnych polskich i francuskich winnic. Wina użyte do badań zostały wyprodukowane ze szczepu Pinot Noir (Vitis vinifera) i pochodziły z rocznika 2014. Wina te wyprodukowane zostały w polskich winnicach: Adoria i Miłosz oraz francuskiej winnicy Barton & Guestier.  Stwierdzono, że potencjometryczny sensor smaku był stabilny przez trzy dni i był czuły na stężenia kwasu winowego. Próbki wina pochodzące z danej winnicy, lecz różnych butelek znajdują się w tej samej grupie na wykresie PCA. Wina pochodzące z polskiego regionu upraw są bliżej zlokalizowane na wykresie PCA niż wino francuskie. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że wino francuskie charakteryzuje się niższą kwasowością organoleptyczną i wyższą zawartością fruktozy niż wina polskie. Wyniki sugerują, że ten nowy sensor może być używany do rozróżniania win czerwonych z polskich i francuskich winnic.

Elwira BRODNICKA, Maria SZPAKOWSKA

Politechnika Gdańska,

Wydział Zarządzania i Ekonomii, 

Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

Dodatkowe informacje