Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

Recenzentami prac w 2017 roku byli:
 
Dr hab. inż. Joanna K. Banach, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. Pasquale Giungato, University of Bari Aldo Moro

Prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Dr hab. Wojciech Kozak prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Tomasz Lech, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Aleksander Lotko, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  w Radomiu

Prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Jan Niemiec, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni

Prof.  Alessandro Parenti , University of Firenze, Italy

Dr hab. inż. Stanisław Popek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Urszula Samotyja, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr. Tanzer SATIR, Istanbul Technical University

Prof. dr hab. Henryk Szymusiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Akademia Morska w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Ryszard Świetlik, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. UTH, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. AMG, Akademia Morska w Gdyni

Dr hab. inż. Radosław WOLNIAK, prof. PŚ, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Rafał Wołosiak, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodatkowe informacje