Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZNACZENIE RECYKLINGU W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 

 

 

Słowa kluczowe: 

gospodarka o obiegu zamkniętym, ekoprojektowanie, cykl życia wyrobów, recycling.

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym. W artykule położono nacisk na zagadnienie projektowania nastawionego na wykorzystanie strategii recyklingu, która pomimo iż znajduje się praktycznie na końcu hierarchii R, to daje możliwości zagospodarowania odpadów, których na ten moment nie jest się w stanie wyeliminować na etapie produkcji oraz w końcowej fazie użytkowania produktu.  
 

Magdalena WOJNAROWSKA 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 

Katedra Technologii i Ekologii Wyrobó
 

 

 

 

Dodatkowe informacje