Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WALIDACJA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY ZA POMOCĄ WAGOSUSZARKI JAKO ISTOTNY CZYNNIK W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI POMIARU

 

 

 

Słowa kluczowe: 

walidacja, przemysł spożywczy, waga, kwalifikacja, jakość, proces suszenia.

Streszczenie

W niektórych procesach przetwórstwa spożywczego jednym z kluczowych parametrów mających wpływ na jakość produktów jest zawartość wody w końcowym produkcie. W pracy przedstawiono znaczenie procesu walidacji w kontekście procesów oznaczania zawartości wody w produktach spożywczych. Omówiono zagadnienia prawne związane z walidacją oraz jej zasadnicze elementy, jakie powinny być stosowane w przemyśle spożywczym. Zwrócono szczególną uwagę na aspekt projakościowy wszystkich działań. Na podstawie pomiarów dla przykładowego produktu wskazano newralgiczne obszary zwiększonego ryzyka. W pracy uwzględniono specyficzne wymagania związane z użytkowaniem wagosuszarki, w tym metodykę postępowania związaną z przygotowaniem próbki oraz procesem suszenia. 
 


 Małgorzata KOWALSKA1, Sławomir JANAS2,3, Magdalena WOŹNIAK1,

2 1Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa,  Technologii i Wzornictwa, Katedr a Chemii

2 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

3 RADWAG Wagi Elektroniczne, Radom

 

 

 

Dodatkowe informacje