Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

UPŁYNNIANIE ŁADUNKÓW WĘGLA KAMIENNEGO

 

 

 

Słowa kluczowe: 

węgiel, upłynnianie, transport morski.

Streszczenie

Węgiel jest najbardziej rozpowszechnionym paliwem na świecie. Właściwości fizykochemiczne węgla istotne w transporcie różnią się znacznie w zależności od jego pochodzenia. Upłynnianie niektórych stałych ładunków masowych, do których należą niektóre rodzaje węgla jest zjawiskiem, które było przyczyną wielu zatonięć statków przewożących tego rodzaju ładunki i poważnych strat finansowych. Istnieje wiele czynników wpływających na zdolność do upłynniania, takich jak wielkość cząstek ładunku  i zawartość wilgoci. Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu właściwości węgla na zdolność do upłynniania. Analizowano zależność między stopniem rozdrobnienia a wartością TML. Ponadto omówiono możliwość wykorzystania różnych metod oznaczania TML dla ładunków węgla.
 

Marzenna POPEK 

Akademia Morska w Gdyni,

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii
 

 

 

 

Dodatkowe informacje