Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

 

 

 

Habilitacje  z zakresu towaroznawstwa uzyskane w 2017 roku
 
 
W 2017 roku grono samodzielnych pracowników nauki związanych z towaroznawstwem powiększyło się o kolejne sześć osób. Stopnie doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskały następujące osoby:
 
 
Dr hab. inż. Mariola Jastrzębska 23 listopada 2017 roku Rada Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr inż. Marioli Jastrzębskiej – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła monografię pt.: „Możliwości wykorzystania odpadów poliestrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym”, która została opublikowana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Wacław Adamczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni).
 
 
Dr hab. Małgorzata Koszewska 17 stycznia 2017 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani  dr Małgorzacie Koszewskiej – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła cykl publikacji na temat: „Modelowanie zachowań nabywczych konsumentów tekstyliów i odzieży”. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).
 
 
Dr hab. inż. Wojciech Kozak 17 marca 2017 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa panu dr. inż. Wojciechowi Kozakowi – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitant zgłosił monografię  pt.:„Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie”, która została opublikowana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).
 
 
Dr hab. Marta Ligaj 17 marca 2017 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr Marcie Ligaj – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła cykl publikacji na temat: „Metody badania kwasów nukleinowych w kształtowaniu i ocenie jakości produktów”. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni), prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Henryk Szymusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 
 
 
Dr hab. inż. Urszula Samotyja 17 marca 2017 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr inż. Urszuli Samotyi – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Towaroznawstwa Żywności Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła monografię  pt.: „Znaczenie badań nad trwałością żywności w aspekcie zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa konsumenta”, która została opublikowana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Władysław Kędzior (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Henryk Szymusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). 
 
 
Dr hab. inż. Daria Wieczorek 19 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr inż. Darii Wieczorek – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła monografię  pt.: „Surfaktanty sulfobetainowe w kształtowaniu jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarcze”, która została opublikowana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Jerzy Żuchowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).

 

 

 

Dodatkowe informacje