Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA A KONWENCJONALNA – IMPLIKACJE JAKOŚCIOWE I ŚRODOWISKOWE

 

 

 

Słowa kluczowe: 

żywność ekologiczna i konwencjonalna,  jakość, środowisko. 

Streszczenie

Uwzględniając dostępne, opublikowane wyniki badań różnych autorów, w niniejszej pracy zwrócono uwagę na cechy jakościowe żywności ekologicznej i konwencjonalnej zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. W pracy przedstawiono istotę rolnictwa ekologicznego oraz szczególne zasady i sposoby pozyskiwania żywności określanej jako ekologicznej. Zwrócono uwagę na podstawowe różnice postępowania w porównaniu z rolnictwem określanym jako konwencjonalnym – przemysłowym produkującym żywność konwencjonalną. Przybliżono najważniejsze cechy jakościowe żywności ekologicznej i porównywano je z żywnością konwencjonalną. Zwrócono uwagę, że parametry określające wartość odżywczą żywności ekologicznej pochodzenia roślinnego były w zasadzie korzystniejsze w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Natomiast zawartość obcych związków chemicznych decydujących o wartości zdrowotnej żywności była najczęściej wyższa w żywności konwencjonalnej. Podobne różnice między żywnością ekologiczną a konwencjonalną można było zauważyć w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, szczególnie w mleku, mięsie i jajach. W pracy omówiono też wpływ rolnictwa ekologicznego wyraźnie przyjaznego, praktycznie do wszystkich elementów środowiska naturalnego – gleby, wody i powietrza atmosferycznego. Podkreślono przy tym widoczne już negatywne konsekwencje rolnictwa konwencjonalnego, które należy zdecydowanie ograniczać. W podsumowaniu podkreślono konieczność podjęcia nowych działań w zakresie eksploatacji środowiska i produkcji żywności, gdyż nawet tzw. zrównoważony rozwój jest już niewystarczający do zatrzymania niekorzystnych zmian w środowisku.

Joanna Katarzyna BANACH1 , Stefan S. SMOCZYŃSKI2, Ryszard  ŻYWICA1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1 Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Towaroznawstwa 

2 Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności 

 

 

 

Dodatkowe informacje