Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

UŻYTECZNOŚĆ I INFORMACYJNOŚĆ OPAKOWAŃ BAG-IN-BOX SOKÓW NOT FROM CONCENTRATE

 

 

 

Słowa kluczowe: 

opakowanie, informacyjność, znakowanie, wygoda użytkowania, soki NFC. 

Streszczenie

Polscy konsumenci poszukują produktów zdrowych, świeżych i bez dodatków różnych substancji, co jest szczególnie widoczne na rynku soków, nektarów i napojów owocowych. W ten nurt wpisuje się od kilku lat dynamiczny rozwój rynku soków NFC (not from concentrate). Szacuje się, że wielkość sprzedaży soków NFC w Polsce wzrośnie o ponad połowę w perspektywie najbliższych lat. Atrakcyjność oferty rynkowej soków NFC wynika także z zastosowania dla nich opakowań bag-in-box, które ze względu na ich konstrukcję pozwalają na zachowanie jakości soku po otwarciu opakowania nawet do trzech tygodni. Celem niniejszej pracy było poznanie preferencji konsumentów i ich opinii w zakresie korzystania z soków w opakowaniach bag-in-box oraz przeprowadzenie konsumenckiej i eksperckiej oceny opakowań wybranych soków jabłkowych stanowiących ofertę rynkową. Badania przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy etap dotyczący badań preferencji konsumentów przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Drugi etap dotyczył oceny konsumenckiej opakowań zestawu soków jabłkowych. Trzeci etap dotyczący oceny opakowań w zakresie ich informacyjności przeprowadzono z wykorzystaniem metody TVScore. Uzyskane wyniki badań potwierdziły duże zainteresowanie konsumentów sokami NFC w opakowaniach bag-in-box, pozwoliły także na określenie oczekiwań dotyczących cech opakowań oraz ich informacyjności. Zastosowanie zmodyfikowanej metody TVScore umożliwiło nie tylko przeprowadzenie oceny opakowań w zakresie widoczności, czytelności i zrozumienia oznakowania obligatoryjnego, ale także oceny piktogramów informujących o sposobie użycia opakowania bag-in-box. Badania potwierdziły potrzebę badań projektów nowych oraz modyfikowanych opakowań bag-in-box stosowanych do soków NFC, ponieważ żadne z analizowanych opakowań soków jabłkowych nie spełniało w pełni oczekiwań konsumentów oraz wszystkie budziły zastrzeżenia ekspertów.

Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Bartłomiej KABAJA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów 

 

 

 

Dodatkowe informacje