Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ROLA MARKI W OCENIE JAKOŚCI NA PRZYKŁADZIE SENSORYCZNYCH BADAŃ KAW

 

 

 

Słowa kluczowe: 

analiza sensoryczna, preferencje, marka, kawa, testy ślepe

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki sensorycznych badań oceny jakości kaw rozpuszczalnych, które zostały zestawione z badaniami dotyczącymi preferencji wybranych marek kawy. Sprawdzono, czy wstępuje zgodność między wyobrażeniami o produkcie (postrzeganie marki) a oceną sensoryczną przeprowadzoną za pomocą testu ślepego. Wyniki badań wskazują, że nie ma dużej zgodności między samym wyobrażeniem o jakości produktu na podstawie marki a oceną sensoryczną.

Paweł TUREK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłoweg

 

 

 

Dodatkowe informacje