Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WPŁYW SKŁADU ROZPUSZCZALNIKA NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWĄ EKSTRAKTÓW SUSZU LEBIODKI POSPOLITEJ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

przeciwutleniacze, susz lebiodki pospolitej, etanol, ekstrakcja. 

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań dotyczące wpływu składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji suszu lebiodki pospolitej (Oreganum vulgare) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. W badaniach stosowano różne mieszaniny etanolu z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikową tak otrzymanych ekstraktów suszu lebiodki pospolitej wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości związków fenolowych oraz stosując kinetyczną wersję metody z rodnikiem DPPH•. Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z suszu lebiodki pospolitej wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od składu rozpuszczalnika stosowanego w procesie ekstrakcji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z suszu lebiodki pospolitej otrzymanych przy użyciu różnych mieszanin etanolu z wodą jest zawsze wyższa niż dla ekstraktów otrzymanych przy użyciu pojedynczych rozpuszczalników.

Daria KACZMAREK, Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje