Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI O WYSTĘPOWANIU ALERGENÓW SOJOWYCH W WYBRANYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU POLSKIM

 

 

 

Słowa kluczowe: 

potrawy, produkty spożywcze, alergeny sojowe.

Streszczenie

Celem pracy była weryfikacja wiarygodności informacji o obecności alergenów sojowych w wybranych produktach spożywczych i potrawach. Informacje o obecności alergenów sojowych w badanych produktach uzyskano analizując deklaracje producentów na etykietach lub uzyskane w drodze wywiadu podczas zakupu potraw (z deklaracji personelu, przepisu, menu lub strony internetowej). Materiałami użytymi w badaniu były: samodzielnie produkowane modelowe produkty spożywcze oraz pakowane produkty spożywcze i dania dostępne na polskim rynku w maju 2016 r. Spośród wszystkich badanych produktów tylko jeden został zadeklarowany jako zawierający alergeny sojowe, 9 produktów zostało zgłoszonych jako mogące zawierać alergeny sojowe, a pozostałe zostały uznane za wolne od takich alergenów. Wiarygodność informacji podanych przez producentów została sprawdzona przez zastosowanie testu immunologicznego ELISA opartego na wykrywaniu inhibitorów trypsyny. Żadna z analizowanych potraw nie zawierała alergenów sojowych. Spośród wszystkich produktów uznanych za potencjalnie zanieczyszczone przez alergeny sojowe tylko w jednym produkcie wykryto takie alergeny.
 
Dorota DEREWIAKA*1, Paulina NIEDZIAŁKOWSKA1, Krzysztof DASIEWICZ1, Rafał WOŁOSIAK1, Agnieszka GRABOWSKA2

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1Wydział Nauk o Żywności 2Wydział Rolnictwa i Biologii

 

 

 

Dodatkowe informacje