Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 

 

 

Słowa kluczowe: 

projektowanie nowych produktów żywnościowych; proces projektowania nowych produktów; czynniki sukcesu nowych produktów; badania konsumenckie.

Streszczenie

Liczne badania wykazały, że zapewnienie wysokiej jakości i dostarczanie unikalnych korzyści konsumentom to kluczowe elementy sukcesu rynkowego produktu spożywczego. Dlatego też w procesie projektowania nowych produktów żywnościowych tak ważna jest optymalizacja jakości uwzględniająca potrzeby i oczekiwania konsumentów.  Celem badań było sprawdzenie możliwości wyboru elementów procesu opracowywania nowego produktu spożywczego, które można wykorzystać do poprawienia jakości produktu i zweryfikowanie ich wpływu na sukces rynkowy produktu. Aby osiągnąć ten cel, przeanalizowano modele rozwoju nowych produktów oraz techniki badań konsumenckich wraz z czynnikami sukcesu nowych produktów. Pomimo faktu, iż zostało potwierdzone, że wykorzystanie narzędzi prowadzących do optymalizacji jakości przyczynia się do sukcesu produktu na rynku, trudno jednoznacznie wskazać, które metody najlepiej zastosować.


 Michał HALAGARDA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,  Katedra Towaroznawstwa Żywności

 

 

 

Dodatkowe informacje